Onze Markt

Recycling van elektromotoren: nieuwe bronnen voor grondstoffen!

Op basis van de visie die De Leeuw Metalen BV heeft, is De Leeuw Metalen BV een waardige speler op het gebied van duurzame verwerking van elektromotoren en het bedienen van de circulaire economie. De motoren die De Leeuw Metalen BV ontmanteld zijn o.a. generatoren, motoren uit windturbines, en industriële motoren. Ieder formaat en gewicht wordt door ons verwerkt.

Verbetering start met inzicht. Om te zien waar in de keten verbeterd kan worden, is samen werken aan het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën belangrijk.  Dit zijn initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de recycling van o.a. elektromotoren, dit komt ten goede aan het milieu. Een goed voorbeeld hiervan is o.a. dat bestaande windturbines aan het einde van hun looptijd vervangen en gerecycled moeten worden. De grondstoffen die hierbij vrij komen kunnen weer ingezet worden voor nieuwe doeleinden.

De Leeuw Metalen BV heeft sinds een aantal jaren een nieuw proces ontwikkelt waarbij de elektromotoren manueel worden ontmanteld. Het voordeel hiervan is dat de grondstoffen die vrij komen nog beter van elkaar gescheiden kunnen worden.

De huidige marktontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat De Leeuw Metalen BV  gedwongen werd om voor een eigen verwerkingsmethode te zorgen. Hiermee is het onderscheidende karakter van het bedrijf nog duidelijker geworden. De Leeuw Metalen BV is op internationaal gebied  een waardige speler geworden en vanuit verschillende delen van de wereld wordt het materiaal bij De Leeuw Metalen BV in grote hoeveelheden aangeleverd.