In- en verkoop

Specialist in metaalrecycling

Metaalrecycling is een wereld op zichzelf. Door tientallen jaren specifieke  branche ervaring heeft De Leeuw Metalen BV zich opgewerkt tot een waardige speler binnen de markt. De Leeuw Metalen BV beschikt over een zeer uitgebreid wereldwijd netwerk, daardoor zijn wij in staat uit te voeren wat van ons verlangt wordt, en als het even kan: net wat meer dan dat.

De Leeuw Metalen BV is specialist op het gebied van de verwerking van elektromotoren, en tevens de in- en verkoop van ferro & non-ferro metalen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij De Leeuw Metalen BV hun oud ijzer en andere metaalsoorten inleveren.  Wij zorgen voor een professionele en vakkundige verwerking van de ingezamelde materialen.

De Leeuw Metalen BV heeft alle vereiste vergunningen en werkt vanuit een heldere visie op de markt en heeft de kwaliteit van het milieu hoog in het vaandel staan. De Leeuw Metalen BV streeft ernaar om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken en heeft hier de benodigde voorzieningen voor getroffen.

Zaken doen met open vizier

Dankzij onze strakke bedrijfscultuur weten steeds meer leveranciers en afnemers van oud metalen de weg naar De Leeuw Metalen BV te vinden. Wij houden ons aan het uitgangspunt: afspraak is afspraak. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om grote of kleine hoeveelheden, om kort of langlopende contracten voor de aan- en verkoop van metalen. Wij beoordelen iedere vraag en elk aanbod met verstand van zaken én met kennis van de markt en staan volledig in voor iedere overeenkomst die wij aangaan.

Inspectie en betaling

Aangekocht en in Nijmegen geleverd materiaal wordt altijd op het eigen terrein geïnspecteerd, gecontroleerd en op de geijkte weegbruggen gewogen. Standaard procedure bij binnenkomst van het materiaal is het meten van eventuele radioactiviteit. Bijzonderheden worden gefotografeerd en eventueel gewogen om misverstanden te voorkomen. En als alles in orde is bevonden, wordt het overeengekomen aankoopbedrag vergoed. De partijen die wij leveren zijn altijd zorgvuldig gesorteerd en gecontroleerd. De Leeuw Metalen BV biedt zijn afnemers alle zekerheid.